Rodzina 500+

SSR Monika Zawartowska

• Przewodniczący III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.