Rodzina 500+

WIDEOROZPRAWY/WIDEOKONFERENCJE

WIDEOKONFERENCJE

Zdalne rozprawy - oprogramowanie JITSI Meet System wideokonferencyjny opiera się o Platformę Wideokonferencyjną wykorzystującą oprogramowanie Jitsi Meet, udostępnianą przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Instrukcja obsługi oraz informacje dla uczestników posiedzeń zdalnych, znajdują się pod poniższym linkiem:

Wideokonferencje - Sąd Apelacyjny w Poznaniu

 

 


 

Udział publiczności w rozprawach zdalnych będzie możliwy wyłącznie w przypadku uzyskania zgody przewodniczącego wydziału orzeczniczego bądź przewodniczącego składu orzekającego. Wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w BOI, nie później niż 5 dni przed wyznaczoną rozprawą.

We wniosku należy wskazać adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego.