Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
13.03.2020

ZARZĄDZENIE nr 16 /2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów 31

ZARZĄDZENIE nr 16 /2020

 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 13 marca 2020 r.

 

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów oraz ograniczenia pracy Sądu w okresie

od  13 marca  2020 r. do  31 marca 2020 r.

 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sądu, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego o unikaniu zgromadzeń publicznych i dużych skupisk ludzkich, a także w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej o zamknięciu placowej oświatowych i związanym z tym ryzykiem rozprzestrzeniania się COVID -19, na podstawie:

 

 

 

- art. 22 § 1 pkt 1 lit a i b w zw. z art. 9a § 1  i art. 8 pkt 2 i art. 31a § 1 pkt 1 oraz art. 54 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r., poz. 52 ze zm.) oraz art. 207 § 1 kodeksu pracy (Dz. U z 2019 r., poz. 1041)

 

- art. 2 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 375)

 - art. 22 ust 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2019 r. , poz. 1239 ze zm.)

 - art. 30 ust.1 pkt 15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U z 2019 r, poz. 1041)

 - rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 lutego 2020 r w sprawie zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 (Dz. U poz. 325)

 w okresie od 13 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.ograniczyć funkcjonowania Biura Podawczego oraz przyjmowania dokumentów przez inne komórki organizacyjne Sądu poprzez zastąpienie bezpośredniej obsługi Interesantów na rzecz obsługi zdalnej, poprzez:

 a ) przyjmowanie dokumentów wyłącznie za pośrednictwem poczty, firm kurierskich oraz poczty elektronicznej na adresy e - mail:

administracja@krosno-odrz.sr.gov.pl

rodzinny@krosno-odrz.sr.gov.pl

cywilny@krosno-odrz.sr.gov.pl

karny_2@krosno-odrz.sr.gov.pl

karny_7@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegi.k@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegi.g@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegowosc@krosno-odrz.sr.gov.pl

kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

kuratorzy.r.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

b) udzielanie informacji telefonicznie pod nr telefonów:

68 4108802 (Oddział Administracyjny Prezesa)

68 4108821 (Wydział I Cywilny)

68 4108861 (Wydział III Rodzinny i Nieletnich)

68 4108841 (Wydział II Karny)

68 410 8923 (Wydział V Ksiąg Wieczystych)

68 3590400  (Wydział Zamiejscowy IV Karny w Gubinie)

68 3590412   (Wydział Zamiejscowy VI Ksiąg Wieczystych w Gubinie)

68 4108883  (Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach karnych)

68 4108901 ( Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej w sprawach rodzinnych)

735998085  (Księgowość)

oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej na adresy e  mail, jak w pkt. 1 lit. a.

 

§ 2

 Odwołanie obsługi Interesantów w Sekretariatach Wydziałów oraz w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej.

§ 3

 

Wstrzymanie wykonywania wywiadów środowiskowych przez kuratorów sądowych oraz pracy w terenie, z wyłączeniem spraw pilnych zleconych na piśmie przez sędziów referentów ze względu na szczególne okoliczności sprawy.

 § 4

 

Wstrzymanie funkcjonowania kasy Sądu Rejonowego w drodze bezpośredniego  przyjmowania wpłat  i obsługi Interesantów.

 § 5

 Wstrzymanie osobistego przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów oraz kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych.

 § 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 

Dyrektor                                                                                     Prezes

       Sądu Rejonowego                                                                     Sądu Rejonowego

 

          Radosław Syty                                                                     Przemysław W. Radzik

                                                                                        

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                                                                                                 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« powrót


Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 16 [541.06 KB]