Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
27.03.2020

Zarządzenie Nr 20/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 27 marca 2020 r. w sprawie pomiaru temperatury osobom wchodzącym

Zarządzenie Nr 20/2020

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 27 marca 2020 r.

w sprawie pomiaru temperatury osobom wchodzącym do budynku

Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz budynku stanowiącego siedzibę Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie

 

na podstawie:

-    art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 31a § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020, poz. 365 t.j.),

-    art. 207 - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1040 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.2020 r., poz. 374),

-    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.),

 

mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w obiektach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w związku z zagrożeniem zarządza się, co następuje.

                                                                                                           §1

  1. W okresie 27 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się kontrolę osób wchodzących do budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz budynku stanowiącego siedzibę IV i VI Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie poprzez zdalny pomiar temperatury ciała.
  2. W okresie, o którym mowa w pkt 1, kontynuowanie dezynfekcji rąk osób wchodzących do wyżej wymienionych budynków.

                                                                                                        §2

Wstęp na teren budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim oraz budynku stanowiącego siedzibę IV i VI Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie następuje wyłącznie po poddaniu się procedurze opisanej w § 1.

                                                                                                            §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

              Dyrektor                                                                                     Prezes

       Sądu Rejonowego                                                                     Sądu Rejonowego

 

          Radosław Syty                                                                     Przemysław W. Radzik

« powrót


Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 20 [59.26 KB]