Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
26.03.2021

Zarządzenie nr 17

       Zarządzenie nr 17

z dnia 26 marca 2021 r. 

                                                                           w sprawie częściowego odwołania rozpraw w Wydziale I Cywilnym

 1. Na podstawie art. 22 par. 1 pkt. 1 lit. a i b w zw. z art. 9a par. 1 zw. z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020 r. poz. 365 ze zm), z uwagi na rozprzestrzeniające się zachorowania na wirusa Covid-19 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, w celu ochrony zdrowia pracowników sądu, jak również podsądnych, oraz z uwagi na brak możliwości zapewnienia obsługi sekretarskiej zarządzam odwołanie rozpraw, które miały być prowadzone w Wydziale I Cywilnym:
  1. przez  SSR Macieja Kęsy dnia 29.03.2021 r.
  2. przez SSR Macieja Kęsy dnia 31.03.2021 r.
  3. przez SSR Marię Nowak dnia 31.03.2021 r. (za wyjątkiem sprawy IC 486/20,)
  4. przez SSR Arletę Miszczyk  dnia 01.04.2021 r.
  5. przez SSR Danutę Grzelak dnia 01.04.2021 r.
  6. przez SSR Macieja Kęsy dnia 07.04.2021 r.
  7. przez SSR Marię Nowak dnia 07.04.2021 r.
  8. przez SSR Arletę Miszczyk  dnia 08.04.2021 r.
  9. przez SSR Danutę Grzelak dnia 08.04.2021 r.
  10. przez SSR Danutę Grzelak dnia 09.04.2021 r.
  11. oraz licytację prowadzone przez ref. M. Mielcarek-Krawczyk dnia 09.04.2021 r.
 2. o odwołaniu posiedzeń powiadomić: wszystkie wezwane lub zawiadomione strony, pełnomocników – telefonicznie,
 3. zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu i przesłać do wszystkich sędziów w nim wymienionych,
 4. zamieścić informację na wokandach w budynku Sądu,
 5. kopie zarządzenia dołączyć do każdej ze spraw,
 6. wykonanie zarządzenia powierzam Urzędnikom I Wydziału Cywilnego,
 7. po wykonaniu akta przedłożyć sędziom referentom.

Prezes Sądu Rejonowego

w Krośnie Odrzańskim

SSR Monika Zawartowska

« powrót