Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
16.03.2021

Zarządzenie nr 14

Zarządzenie nr 14

z dnia 16 marca 2021 r. 

w sprawie częściowego odwołania rozpraw w Wydziale I Cywilnym

 1. Na podstawie art. 22 par. 1 pkt. 1 lit. a i b w zw. z art. 9a par. 1 zw. z art. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2020 r. poz. 365 ze zm), z uwagi na rozprzestrzeniające się zachorowania na wirusa Covid-19 w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim, w celu ochrony zdrowia pracowników sądu, jak również podsądnych, zarządzam odwołanie rozpraw, które miały być prowadzone w Wydziale I Cywilnym:
  1. przez SSR Marię Nowak w dniu 17.03.2021 r. (sygn. akt I Ns 411/18, I Ns 129/20, I Ns 367/20, I C 63/20, I C 357/19, I C 502/20)
  2. przez SSR Macieja Kęsy w dniu  17.03.2021 r. (sygn. akt I Ns 282/20, I C 764/18, I C 494/20, I C 503/20, I C 756/18, I C 33/18, I C 468/20, I Cps 15/20)  
  3. przez SSR Danutę Grzelak w dniu 18.03.2021 r. (sygn. akt I C 111/20, I C 321/19, I C 422/19, I C 375/20, I C 187/19, I Cps 20/20, I C 105/20)
  4. przez SSR Danutę Grzelak w dniu 19.03.2021 r. (sygn. akt I Ns 254/20, I C 479/20, I Ns 324/20, I Ns 332/20, I Ns 365/20, I C 67/20, I C 320/20, I C 310/19),
 2. o odwołaniu posiedzeń powiadomić: wszystkie wezwane lub zawiadomione strony, pełnomocników – telefonicznie,
 3. zarządzenie umieścić na stronie internetowej Sądu,
 4. zamieścić informację na wokandach w budynku Sądu,
 5. kopie zarządzenia dołączyć do każdej ze spraw,
 6. wykonanie zarządzenia powierzam Urzędnikom I Wydziału Cywilnego,
 7. po wykonaniu akta przedłożyć sędziom referentom.

 

Prezes Sądu Rejonowego

w Krośnie Odrzańskim

SSR Monika Zawartowska

« powrót