Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
27.05.2020

Zarządzenie Nr 35/2020

                                                   Zarządzenie Nr 35/2020
                     Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim
w sprawie wstrzymania obsługi interesantów w siedzibie Wydziałów Zamiejscowych Gubinie

na podstawie:
- art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 31 a § 1 pkt 1 i art. 54 § 2
ustawy z 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.),
- art. 207 - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.),
w związku z ujawnionym znacznym wzrostem zagrożenia epidemicznego na terenie Gubina, zarządza
się, co następuje.
 
                                                                         § 1
1. Wstrzymanie do odwołania osobistego przyjmowania interesantów w Gubinie, w budynku
stanowiącym siedzibę IV Zamiejscowego Wydziału Karnego oraz VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych. 
2. Udzielanie informacji i przyjmowanie dokumentów dopuszcza się wyłącznie za pośrednictwem poczty, firm kurierskich, poczty elektronicznej na adresy e – mail oraz telefonicznie
a) do IV Zamiejscowego Wydziału Karnego: karny_7@krosno-odrz.sr.gov.pl, 68 359 0400;
b) do VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych: ksiegi.g@krosno-odrz.sr.gov.pl, 68 3590412;
 
                                                                         § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. (27 maja 2020 r.)
 


                                Dyrektor                                         Prezes
                           Sądu Rejonowego                        Sądu Rejonowego 
 
                             Radosław Syty                         Przemysław W. Radzik

« powrót