Rodzina 500+

ZARZĄDZENIA DOTYCZACE SARS-COV-19

« powrót

 
27.04.2021

ZARZĄDZENIE nr 27/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z 26 kwi

ZARZĄDZENIE nr 27/2021

                         Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim                                  

 z 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany organizacji obsługi bezpośredniej Interesantów

w okresie od 27 kwietnia  2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

 

na podstawie:

 -  art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b w zw. z art. 9a § 1 w zw. z art. 8 pkt 2 oraz art. 31a § 1 pkt 1 i art. 54 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 365)

 -  art. 2 ust 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374),

 kierując się zapewnieniem bezpieczeństwa Pracowników Sądu oraz osób przebywających w obiektach Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim w związku ze stanem epidemii zakażeniami wirusem SARS CoV -2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zarządza się co następuje:

                                                                                                       § 1

 

W okresie od  27 marca  2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowania Biura Podawczego oraz przyjmowanie dokumentów przez inne komórki organizacyjne Sądu poprzez zastąpienie bezpośredniej obsługi Interesantów na rzecz obsługi zdalnej, poprzez przyjmowanie dokumentów za pośrednictwem:

 a) skrzynek na korespondencję znajdujących się przed budynkami sądu opróżnianych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30, 11:30, 14:00;

 b ) poczty, firm kurierskich oraz poczty elektronicznej na adresy e - mail:

administracja@krosno-odrz.sr.gov.pl

rodzinny@krosno-odrz.sr.gov.pl

cywilny@krosno-odrz.sr.gov.pl

karny_2@krosno-odrz.sr.gov.pl

karny_7@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegi.k@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegi.g@krosno-odrz.sr.gov.pl

ksiegowosc@krosno-odrz.sr.gov.pl

kuratorzy.k.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

kuratorzy.r.krosno@krosno-odrz.sr.gov.pl

 

                                                                                                         § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor                                                                                          Prezes

       Sądu Rejonowego                                                                         Sądu Rejonowego

 

         wz Aneta Butyńska                                                                       Monika Zawartowska

« powrót