Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 179/20

Sygn. I Nc 179/20

POSTANOWIENIE

                                                                                                Dnia 14 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Skarbu Państwa- Starosty Krośnieńskiego

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Zbigniewa Wasylków

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
18.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 919/20

Sygn. I Nc 919/20

                                                         POSTANOWIENIE

     Dnia 26 sierpnia 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Wspólnoty Mieszkaniowej Kosierz 61B   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Doroty Gąska

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
06.09.2021

Zarządzenie ze sprawy I Nc 1070/20

Sygn. I Nc 1070/20

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 01 września 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 01 września 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Włodzimierza Łojewicz

na podstawie art. 802 k.p.c.

postanawia:

 
06.09.2021

Zarządzenie ze sprawy I Nc 1565/19

Sygn. I Nc 1565/19

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 24 sierpnia 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Credit Agricole Bank Polska SA Wrocław   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Halinie Kacewicz

na podstawie art. 802 k.p.c.

postanawia:

 
31.08.2021

Zarządzenie ze sprawy I Ns 123/21

Sygn. akt I Ns 123/21

Zarządzenie

                                                                                   Dnia 8 lipca 2021 roku

 

Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Kęsy

wI Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2021 roku w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Józefa Szućko

przy udziale Janiny Dosiny

o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie

 
12.08.2021

Zarządzenie ze sprawy I Nc 822/20

Sygn. akt I Nc 822/20

Zarządzenie

 

                                                                                   Dnia 9 sierpnia 2021 roku

 

Sędzia Sądu Rejonowego Arleta Miszczyk

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim

po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2021 roku w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim

przeciwko Krzysztofowi Straszkiewicz

o zapłatę 11 131,50 złotych