Rodzina 500+

OGŁOSZENIA SĄDOWE

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 624/20

Sygn. I Nc 624/20

POSTANOWIENIE

                                                                                              Dnia 14 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda EQUES DEBITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Gdańsku

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Kajetana Klimek

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 703/20

Sygn. I Nc 703/20

POSTANOWIENIE

                                                                                               Dnia 08 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 08 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda PKP Intercity SA z siedzibą w Warszawie

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marcina Krasowskiego

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
21.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 179/20

Sygn. I Nc 179/20

POSTANOWIENIE

                                                                                                Dnia 14 października 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Skarbu Państwa- Starosty Krośnieńskiego

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Zbigniewa Wasylków

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
18.10.2021

Postanowienie ze sprawy I Nc 919/20

Sygn. I Nc 919/20

                                                         POSTANOWIENIE

     Dnia 26 sierpnia 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Wspólnoty Mieszkaniowej Kosierz 61B   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Doroty Gąska

na podstawie art. 802 k.p.c.

 

postanawia:

 
06.09.2021

Zarządzenie ze sprawy I Nc 1070/20

Sygn. I Nc 1070/20

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 01 września 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 01 września 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Gminy Gubin Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Włodzimierza Łojewicz

na podstawie art. 802 k.p.c.

postanawia:

 
06.09.2021

Zarządzenie ze sprawy I Nc 1565/19

Sygn. I Nc 1565/19

POSTANOWIENIE

                                                                                                   Dnia 24 sierpnia 2021 roku

Starszy referendarz sądowy Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny

Marta Mielcarek-Krawczyk

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. w Krośnie Odrzańskim

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku powoda Credit Agricole Bank Polska SA Wrocław   

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Halinie Kacewicz

na podstawie art. 802 k.p.c.

postanawia: