Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
17.05.2019

OGŁOSZENIE OAD 1012-3/19

 OAD 1012-3/19                                                      Krosno Odrz., dnia 17 maja 2019r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 

 

 1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

 1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-3/19

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Gubin )

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Wykonywanie czynności w sekretariacie IV Zamiejscowego Wydziału Karnego,
  2. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
  3. Wykonywanie czynności związanych z ekspedycją poczty,
  4. Wykonywanie obowiązków przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w  przepisach szczególnych.
 
25.03.2019

INFORMACJA OAP 1012-2/19

 OAP 1012-2/19                                                      Krosno Odrz., dnia 19 marca 2019r.

 

               

 

 

                                                                    INFORMACJA

 

               Prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 25  lutego  2019r. konkursem na stanowisko asystenta sędziego w wymiarze pełnego  etatu w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim   i upływem  terminu do złożenia dokumentów z uwagi na brak ofert  procedura konkursowa zostaje unieważniona.

 

                                                                                                                          PREZES

                                                                                                               SĄDU REJONOWEGO

                                                                                                              /-/ Przemysław W. Radzik

 
05.03.2019

Plan dyżurów Kuratorów Sądowych Zespołu Kuratorskiej służby sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

Załącznik nr 1

Plan dyżurów Kuratorów Sądowych Zespołu Kuratorskiej służby sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

 
05.03.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 521083-N-2019 z dnia 2019-03-05 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim: Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
 
01.03.2019

ZAWIADOMIENIE

Znak sprawy:         3710-01/19

Dotyczy:                Prace remontowe niezbędne do przywrócenia stanu istniejącego przed zalaniem w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim Siedziba Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie ul. Piastowska 16

 
25.02.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 OAP 1012-2/19                                                      Krosno Odrz., dnia 25 lutego 2019r.

 

               

                                                                     OGŁOSZENIE

                         O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO

 

 1. I.                   Prezes Sądu Rejonowego  w Krośnie Odrzańskim, ogłasza nabór na jedno stanowisko asystenta sędziego w pełnym wymiarze do Sądu Rejonowego  w  Krośnie Odrzańskim ( miejsce pracy Gubin).