Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
17.09.2018

Wyniki konkursu : OAD 1012-4/18

Wyniki konkursu na  1 wolne stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym

(nr konkursu : OAD 1012-4/18 )                                                  

 

               

 

Kandydatem wybranym, w drodze konkursu nr 4/2018 na 1 wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim , została:

 

Pani Adriana Kaczanowska  - liczba uzyskanych pkt. 9,70

Komisja wyłoniła rezerwową listę  kandydatów :

 

Nazwisko  i Imię

Łączna liczba uzyskanych punktów

Marika Kasowska

9,70

Marta Jaśkielewicz

8,00

Tomasz Kijek

7,00

 

 

 

 

Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych zwanych dalej „danymi” jest Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim .Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu dane przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

 

 

                                                                                                         Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                            w Krośnie Odrzańskim

                                                                                                                      Radosław Syty

 

 
10.09.2018

Nr konkursu : OAD 1012-4/15, trzeci etap konkursu

Nr konkursu : OAD 1012-4/18

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeci etapu konkursu -  rozmowa kwalifikacyjna na stanowisko stażysty

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

Liczba   punktów uzyskanych

w II etapie   konkursu

godzina III   etapu konkursu

1

Adriana Kaczanowska

            5

9.00

2

Marika Kasowska

            5    

9.15

3

Marta Jaśkielewicz

            5

9.30

4

Tomasz Kijek

            4  

9.45

5

Ewelina Jakubczyk

            3,5

10.00

6

Monika Wachel

            2

10.15

 

 

 

Trzeci etap konkursu przeprowadzony  zostanie w dniu  17 września 2018r.  w budynku Sądu   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, p.  nr 115. 

 

 
03.09.2018

Nr konkursu : OAD 1012-4/15, drugi etap konkursu

Nr konkursu : OAD 1012-4/15

 

 

 

 

Drugi etap konkursu -  praktyczny sprawdzian umiejętności obsługi komputera w 

zakresie pakietu biurowego  przeprowadzony  zostanie w dniu  10 września 2018r.  w budynku Sądu   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, sala   nr 11  od  godz.  9.00

 Kandydaci będą proszeni według harmonogramu tj. :

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina

1

Adriana Kaczanowska

                 9.00

2

Marika Kasowska

                 9.15

3

Sylwia Stasica

                 9.30

4

Monika Wachel

                 9.45

5

Marta Jaśkielewicz

               10.00

6

Tomasz Kijek

               10.15

7

Ewelina Jakubczyk

               10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24.08.2018

Oferta pracy – Informatyk

Oferta pracy – Informatyk

 (nr konkursu : OAD 1012-3/18 )                                                  

 

               

 

Kandydatem wybranym, w drodze konkursu nr 3/2018 na 1 wolne stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim , został:

 

Pan Andrzej Wróbel

Rezerwowej listy kandydatów – nie wyłoniono.

 

Administratorem przekazanych przez Pana danych osobowych zwanych dalej „danymi” jest Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim .Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na ogłoszone stanowisko i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu dane przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).

 

 

                                                                                                         Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                            w Krośnie Odrzańskim

                                                                                                              /-/  Radosław Syty

 
23.08.2018

OGŁOSZENIE DYREKTORA SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY.

 OAD 1012-4/18                                                      Krosno Odrz., dnia 21 sierpnia 2018r.

 

               

                                                                  OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY.

 

 

 1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

 1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-4/18

 

 1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Krosno Odrzańskie)

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1. Zakres  zadań związany z pracą sekretarza sądowego w wydziale orzeczniczym ,w szczególności protokolanta sądowego,
  2. Obsługa systemów informatycznych,
  3. Wykonywanie obowiązków przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w  przepisach szczególnych.

 

 1. O przyjęciu na staż urzędniczy może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania formalne:
  1. Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
  2. Umiejętność biegłej obsługi komputera i znajomość pakietów biurowych,
  3. Pełna zdolność do czynności prawnych,
  4. Nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej,
  5. Niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  6. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

                  Wymagania dodatkowe :

 1. Ukończenie stażu urzędniczego w sądzie,
 2. Dyspozycyjność,
 3. Odporność na stres, kreatywność, komunikatywność, zaangażowanie,
 4. Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 

 

 

 

 

 

 
14.08.2018

LISTA KANDYDATÓW

LISTA KANDYDATÓW

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz.

 

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na stanowisko  informatyka do   Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Trzeci etap konkursu  rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzony zostanie w dniu 20.08.2018r. godz. 8.00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w pokoju  nr 115.

 

  

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

              Andrzej Wróbel

08.00

 
 

« powrót