Rodzina 500+

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

 
30.04.2018

LISTA KANDYDATÓW

 

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz.

 

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na  STAŻ URZĘDNICZY stanowisko w wymiarze jednego etatu do   Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Trzeci etap konkursu  rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzony zostanie w dniu 08.05.2018r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w pokoju  nr 115.

 

  

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

               Marta Olejnik

09.00

 
18.04.2018

LISTA KANDYDATÓW

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrz.

 

LISTA KANDYDATÓW

 

zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na  STAŻ URZĘDNICZY stanowisko w wymiarze jednego etatu do   Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

 

 

Drugi etap konkursu  sprawdzian wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności przeprowadzony zostanie w dniu 26.04.2018r. godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10 L w pokoju  nr 115.

Kandydaci będą proszeni w kolejności alfabetycznej według harmonogramu tj.

 

 

 

Lp.

Nazwisko  i Imię

godzina   konkursu

1

               Marta Olejnik

09.00

2

Joanna Plucińska

09.15

3

Joanna Robowska

09.30

 

 
04.04.2018

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

OAD 1012-2/18                                                      Krosno Odrz., dnia 3 kwietnia 2018r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 
04.04.2018

UNIEWAŻNIENIE

                                                           Krosno Odrzańskie, dnia 3 kwietnia 2018r.

OAD.1012-1/18

           

                                                      UNIEWAŻNIENIE

                                              

 

 

               Dyrektor Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 15 marca  2018r. konkursem na 1 wolne stanowisko w wydziale orzeczniczym – VI Zamiejscowym Wydziale  Ksiąg Wieczystych w Gubinie  Sądu  Rejonowego w Krośnie Odrzańskim  OAD 1012-1/18 i brakiem ofert procedura konkursowa zostaje unieważniona.

 

 

                                                                                               DYREKTOR

                                                                                       SĄDU REJONOWEGO

                                                                                       /-/  Radosław Syty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS/i.k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN/i.k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MN/i.k

 

 

 

 

 

 

 

MN/ik

 
23.03.2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok powyżej 30 000 euro

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z art. 13 a ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. nr 2017 poz. 1579 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje prowadzić w 2018 roku

Lp.

Przedmiot   zamówienia

Rodzaj   zamówienia (dostawa, usługa, robota budowlana)

Przewidywany   tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna   wartość zamówienia w zł netto

Przewidywalny   termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Usługa   ochrony budynków Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L   oraz Wydziałów Zamiejscowych w Gubinie przy ul. Piastowskiej 16 oraz usługa   monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz p.poż. w budynkach   Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L oraz Wydziałów Zamiejscowych   w Gubinie przy  ul. Piastowskiej 16 na   okres 25 miesięcy

Usługa

Usługi   społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości   kwoty 750 000 euro

205.904,32   zł

IV

                              

                                                                                                                                                             Sporządził: st. sekr. sąd. Aleksandra Makles

                                                                                                                                                             Zatwierdził:  Dyrektor Sądu Rejonowego

                                                                                                                                                                             Radosław Syty

 
15.03.2018

NABóR KANDYDATÓW NA STAŻ URZĘDNICZY

 OAD 1012-1/18                                                      Krosno Odrz., dnia 15 marca  2018r.

 

               

                                                                 OGŁOSZENIE

                         DYREKTORA  SĄDU REJONOWEGO W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

                         W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW  NA  STAŻ URZĘDNICZY

 

 

  1. Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 L,

                                 66-600 Krosno Odrzańskie

 

  1. Oznaczenie konkursu: konkurs na staż urzędniczy, sygnatura  konkursu

                                    OAD 1012-1/18

 

  1. Liczba wolnych stanowisk pracy : jedno stanowisko – stażysta  w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo sekretarz sądowy w wydziale orzeczniczym ( miejsce pracy – Gubin )