Rodzina 500+

SSR Danuta Olech

• Sędzia orzekająca w III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim,