Rodzina 500+

St. Ref. Sąd. Ewa Wojciechowicz

• Starszy Referendarz Sądowy VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Gubinie Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.